Vitaal ouder worden in Voerendaal

In de gemeente Voerendaal werken we samen hard aan een gezonde leefstijl voor iedereen. Veel inwoners zijn hier ook goed mee aan de slag! Zo is er een uitgebreid sport- en beweegaanbod in Voerendaal voor alle leeftijden. Om dit aanbod voor 55-plussers te versterken vragen we uw medewerking door middel van een enquête. Zo weten we wat al goed gaat en wat nog beter kan.

We stellen enkele vragen over uw beweeggedrag en over mogelijkheden tot sporten en bewegen in onze gemeente. De vragenlijst is geheel anoniem, resultaten worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en alleen de gemeente heeft toegang tot de gegevens. Met de uitkomsten willen we samen met onze partners zoals verenigingen en sportaanbieders het aanbod verbreden en versterken.

U kunt deelnemen aan de enquête door middel van deze link: https://forms.office.com/r/unaysCuYuv