Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een nieuw begrip van gezondheid dat is ontwikkeld door Nederlands arts-onderzoeker Machteld Huber.

Volgens Huber is de huidige definitie van gezondheid, zoals in 1948 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen, gedateerd. Deze definitie stelt namelijk dat gezondheid een toestand van compleet lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn is. De wereld van de gezondheidszorg heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt maar de definitie is nog altijd onveranderd. Nederlandse arts-onderzoeker Machteld Huber stelde deze definitie ter discussie en ontwikkelde een nieuwe definitie van gezondheid, die zij positieve gezondheid noemt: Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Gezondheid is op deze wijze geen doel op zich, maar een middel waardoor men een zinvol leven kan leiden en zijn/haar ding kan doen. Wij vinden dit een mooi uitgangspunt voor onze gemeente. Gemeente Voerendaal wordt dan ook de eerste positief gezonde gemeente van Nederland!

Positieve gezondheid kenmerkt zich door het spinnenweb waarin 6 pijlers bepalen hoe het gesteld is met jouw positieve gezondheid:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Meedoen
  • Dagelijks functioneren.