Traject ‘Meer vrijwilligers voor de club’

Verenigingen uit de gemeente Voerendaal kunnen zich (gratis) inschrijven voor het traject ‘Meer vrijwilligers voor de club’. Dit traject komt voort uit de ambities uit het Sportakkoord Voerendaal en wordt kosteloos aangeboden door de Sportlijn, in samenwerking met het Sportplatform Voerendaal

Vrijwilligers vinden blijft moeilijk. Iedereen heeft het druk en het vrijwilligerswerk kost nu eenmaal tijd. Daardoor zijn het vaak dezelfde mensen die zich inzetten voor de club. De druk op deze vrijwilligers wordt door de krimp, maar ook door corona, waarschijnlijk nog groter. Daar is wat aan te doen! In twee bijeenkomsten helpen we jouw vereniging op een praktische wijze aan nieuwe en betrokken vrijwilligers. Gedurende het traject kan er ook ondersteuning worden geboden door de verenigingsondersteuner de gemeente Voerendaal.

Opzet cursus
Meer vrijwilligers voor de club bestaat uit twee bijeenkomsten waarbij vier stappen worden behandeld. Vanaf augustus vindt er een inventarisatie plaats welke verenigingen bereid zijn om deel te nemen in de gemeente Voerendaal. Medio oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats.

Wat verwachten we van jouw vereniging?
Elke vereniging die deelneemt aan dit traject dient tussen de bijeenkomsten door inspanningen te leveren om opdrachten uit te werken. We vragen dan ook aan elke vereniging om een klein werkgroepje samen te stellen en deel te nemen met minimaal 3 deelnemers. Dit hoeven niet alleen bestuursleden te zijn. Ook overige geïnteresseerden binnen de vereniging, zoals ouders, spelers of trainers, kunnen aansluiten in deze werkgroep. Hierdoor kan de vereniging actief samen aan de slag met een actieve vrijwilligersaanpak voor de club.

Aanmelden
Aanmelden voor dit traject kan tot uiterlijk 9 september bij Arlan Dautzenberg (arlan.dautzenberg@voerendaal.nl). Definitieve datums van de sessies worden later gepland.